Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Thanh Hóa: Cách chức nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Cơ quan Huyện ủy Yên Định (Thanh Hóa), nơi lâm nợ hàng chục tỷ đồng (giai đoạn 2010-2015)

Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT)Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 406-TB/UBKTTU về Kết quả xem xét, xử lý kỷluật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tại huyện Yên Định.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷThanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức Bí thư Huyệnủy Yên Định, (nhiệm kỳ 2010-2015) đối với ông Hoàng Cao Thắng, nguyên Tỉnh uỷviên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Định.

Bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND Yên Định (nhiệmkỳ 2010-2015) cũng bị kỷ luật bằng hình thức Cách chức.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷThanh Hóa cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo đối vơíBan Thường vụ Huyện ủy Yên Định (nhiệm kỳ 2010-2015).

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy THanhHóa cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo đối với ông LưuVũ Lâm, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch UBNDhuyện Yên Định, (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Nguyễn Văn Chung, nguyên Phó Bí thưThường trực Huyện ủy Yên Định, (nhiệm kỳ 2010-2015), cũng bị kỷ luật bằng hìnhthức Cảnh cáo.

Cơ quan UBND huyện Yên Định cũng là đơn vị lâm nợ hàng chục tỷ đồng (giai đoạn 2010-2015)

Ông Vũ Ngọc Thưởng - Phó Bí thưThường trực Huyện ủy, (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch HĐND huyện Yên Định (nhiệmkỳ 2016-2021) và ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, (nhiệm kỳ2015-2020), Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Yên Định, (nhiệm kỳ 2016-2021), đêùbị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Địnhđã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo, đối với ông Nguyễn VănXô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, (nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ2015-2020), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, (nhiệm kỳ 2011-2016), nguyên Phó Chủtịch HĐND huyện Yên Định, (nhiệm kỳ 2016-2021).

UBKT Huyện ủy Yên Định đã quyết địnhthi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trịnh Thị Hương - Kếtoán Cơ quan Huyện ủy.

Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Yên Địnhđã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Khiển trách, đối với bà Trịnh ThịHồng, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, nguyên Kế toán Cơ quan HĐND-UBNDhuyện Yên Định, (giai đoạn 2010 – 2016)

Các ông Nguyễn Đăng Nhượng, nguyênHuyện ủy viên, (nhiệm kỳ 2010-2015), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, (nhiệm kỳ2011-2016); ông Ngô Văn Vương, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, (giaiđoạn 2010-2014); ông Nguyễn Doãn Hồng, nguyên Huyện ủy viên, (nhiệm kỳ 2010-2015và nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Định, (giai đoạn2010-2014) có khuyết điểm, vi phạm đã bị tổ chức đảng có thẩm quyền biểu quyếtkỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Tuynhiên, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lýkỷ luật đảng viên vi phạm, thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết nên không quyết địnhthi hành kỷ luật.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng,các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luậtvề Đảng. Đồng thời, các cá nhân phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả dovi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 29/7/2020, tất cả cáckhoản chi thường xuyên sai quy định, không đủ điều kiện thanh toán từ nguồnngân sách nhà nước, còn tồn đọng tại Cơ quan Huyện ủy và Cơ quan HĐND - UBNDhuyện Yên Định đã được các cá nhân vi phạm tự bỏ tiền hoàn trả đầy đủ.

Trước đó, báo chí thông tin,trong nhiều năm liền, Huyện ủy và UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã chitiêu vô tội vạ, không đúng nguyên tắc tài chính. Vì vậy, cả hai cơ quan này lâmvào cảnh nợ nần chồng chất, với số tiền lên tới khoảng hơn 50 tỉ đồng.

Những món nợ nêu trên, chủ yếu đượccơ quan Huyện ủy và UBND huyện Yên Định dùng chi tiếp khách, ăn uống, tiềnxăng, mua sắm… và chủ nợ chính là cán bộ trong cơ quan, các nhà hàng trên địabàn…