Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

Sát giờ giới nghiêm, phố Tây Hà Nội tấp nập như trẩy hội

Linh Trang - Xuân Minh