Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Không có giấy tờ xe được đăng kí lại từ 1/8/2020?

- Kể từ ngày mai, 1/8/2020 Thông tư quy định quy trình thu hồi đăng ký biển số, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực với một số thay đổi đáng chú ý như quy định các phương tiện kinh doanh vận tải phải có biển số màu vàng/chữ màu đen, bán xe sang tỉnh khác phải nộp lại biển số và đăng ký xe…

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong đó có thêm quy định mới (so với Thông tư 15/2014/TT-BCA hiện hành) như sau:

Toàn bộ xe kinh doanh vận tải phải chuyển sang biển vàng. Theo điểm đ khoản 6 Điều 25 của Thông tư 58, biển số ô tô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen… Và từ ngày 01/8/2020 sẽ áp dụng ngay với các loại xe đăng ký lần đầu, các phương tiện kinh doanh vận tải đang hoạt động sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31/12/2021.

Bán xe khác tỉnh phải nộp lại biển số và đăng ký xe. Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 58, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ xe (trực tiếp hoặc ủy quyền dịch vụ) phải nộp lại Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký xe và biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Sinh viên, học sinh ngoại tỉnh không được đăng ký xe biển Hà Nội, TP HCM. Khi đi đăng ký xe, chủ xe phải nộp giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của xe, đồng thời phải xuất trình giấy tờ của chủ xe và tại Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định giấy tờ của chủ xe là Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu. Như vậy sinh viên, học sinh ngoại tỉnh không còn được đăng ký xe biển Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh bằng giấy giới thiệu của nhà trường từ ngày 01/8/2020 này.

Thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe. So với Thông tư 15/2014/TT-BCA hiện hành, Thông tư 58 sẽ bổ sung thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe, gồm: Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển; Xe thuộc diện phải sang tên, chuyển quyền sở hữu; Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự; Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Kéo dài thời hiệu của Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời. Tại Thông tư 15/2014/TT-BCA hiện hành, Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký xe tạm thời có giá trị trong thời hạn 15 ngày, thì từ ngày 01/8/2020 GCN đăng ký xe tạm thời có giá trị lên đến 30 ngày. Và xe đăng ký tạm thời chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Không có giấy tờ mua bán vẫn được sang tên xe qua nhiều đời chủ

Theo quy định hiện hành thì người đi đăng kí xe bắt buộc phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong GCN đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng. Tuy nhiên, tại Thông tư 58/2020/TT-BCA đã "mở đường" cho các trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người khi chỉ cần ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp lại các giấy tờ liên quan.

Và theo điều 19 của Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về việc Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì các loại giấy tờ cần có là:

- Giấy đăng ký xe và biển số xe

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong GCN đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có).

Về thời gian thi hành, tại Điểm 3 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về Hiệu lực thi hành ghi rõ: "Xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên theo quy định tại Điều 19 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2021".

Nguyễn Chí