Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Hiệu quả mô hình 'Công dân không viết' trong giải quyết thủ tục hành chính

Mô hình "Công dân không viết" giúp người dân làm hồ sơ, thủ tục nhanh chóng

Trước khi thực hiện mô hình "Công dân không viết", tại huyện Lấp Vò, công dân tiếp cận và thực hiện các biểu mẫu hồ sơ TTHC phức tạp như đất đai, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội... rất khó khăn về việc tự kê khai và hoàn thành đầy đủ. Từ thực tế đó, Huyện ủy, UBND huyện Lấp Vò chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị chuyên cung cấp các phần mềm đặt hàng viết "Phần mềm điện tử để hỗ trợ kê khai TTHC cho công dân và tổ chức" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã. Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Bà Trương Thị Diệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò cho biết: "Mô hình "Công dân không viết" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và xã, thị trấn đã mang lại kết quả quan trọng trong việc giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức. Qua đó, góp phần làm thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ việc thực hiện tư duy từ "chính quyền quản lý" sang "chính quyền phục vụ" theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Đổi mới mạnh mẽ trong cách thực hiện TTHC giữa cơ quan nhà nước với công dân. Giải quyết hồ sơ, thủ tục cho công dân đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác. Hạn chế tình trạng sai sót, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho công dân trong thực hiện TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai như hiện nay...".

Mô hình "Công dân không viết" đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là các tổ chức, công dân trên địa bàn huyện rất đồng tình, ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung – công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa), UBND thị trấn Lấp Vò cho biết: "Mô hình này rất hay là người dân không cần chờ đợi lâu; các hồ sơ, thông tin trong biểu mẫu cũng ít sai sót hơn nhiều. Trước đây, một hồ sơ bình thường có thể mất hơn 30 phút mới hoàn tất, hiện tại, chỉ cần 5 phút là giải quyết xong. Vì vậy mô hình được sự phản hồi tích cực từ người dân, giúp cán bộ ở Bộ phận một cửa nâng cao hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ".

Có thể nói, mô hình "Công dân không viết" của UBND huyện Lấp Vò thực hiện đã làm thay đổi lớn trong cách giải quyết TTHC so với trước đây. Chuyển ý thức của công chức từ người "quản lý, ban phát" sang ý thức là người "phục vụ". Đổi mới mạnh mẽ trong cách thực hiện TTHC giữa cơ quan nhà nước với công dân, công dân được xem là "khách hàng" đúng nghĩa. Hạn chế được tình trạng sai sót, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho công dân, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn huyện. Từ ngày 20/8/2019 đến ngày 19/12/2019 đã thực hiện được 12.488 hồ sơ, tiết kiệm thời gian 6.138 giờ 14 phút (368.294 phút), bình quân hằng ngày tổng số hồ sơ thực hiện trên phần mềm là 150 hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn, tiết kiệm thời gian được 56 giờ (3.360 phút).

Ông Nguyễn Út Nhỏ ngụ ấp Bình Phú Quới, thị trấn Lấp Vò cho biết: "Khi đến đây làm hồ sơ về đất đai, tôi chỉ đem theo giấy tờ cần thiết đến rồi nhờ cán bộ ở Bộ phận một cửa ghi thông tin vào biểu mẫu, sau đó tôi xem lại thông tin trong hồ sơ đã chính xác chưa rồi tôi ký tên xác nhận là hoàn thành. Từ khi có mô hình này, tôi thấy việc làm hồ sơ nhanh hơn nhiều, tôi không mất thời gian ghi, chỉnh sửa hồ sơ, tiết kiệm thêm thời gian, chi phí đi lại. Mô hình mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân vì vậy nên được duy trì và nhân rộng trong thời gian tới...".

Với những hiệu quả tích cực từ mô hình "Công dân không viết", trong giai đoạn 2, UBND huyện cùng các đơn vị tiếp tục đầu tư trang bị thêm máy vi tính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mỗi xã, thị trấn. UBND xã, thị trấn sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn để thực hiện mô hình hiệu quả. Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị cung cấp, rà soát, bổ sung hoàn thiện phần mềm hỗ trợ thủ tục để phục vụ thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao; bổ sung chức năng trên phần mềm Hotrothutuc.vn để nhân rộng mô hình.

NHẤT MAI