Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động do dịch

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, các sân đỗ vắng máy bay từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các máy bay tạm dừng hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, các sân đỗ vắng máy bay từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, các sân đỗ vắng máy bay từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng dán thông báo tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ga đi tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ga đi tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hãng hàng không Vietnam Airlines dán bảng thông báo hủy toàn bộ chuyến bay đi/đến Đà Nẵng trong ngày 28/7 tại Ga đi tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng do dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ga đến tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ga đến tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ga đi tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ga đến tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 28/7/2020. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các máy bay tạm dừng hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các máy bay tạm dừng hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)