Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Bạn đọc Báo An Giang hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn hơn 20 triệu đồng

Mới đây, anh Việt (CLB Thứ Bảy), bé Mỹ (TP. Long Xuyên, An Giang) hỗ trợ ông Hà Văn Bân 5 triệu đồng; anh Lương Huỳnh Sang và một số bạn đọc chuyển khoản hỗ trợ bà Phạm Thị Hường 3,8 triệu đồng, chị Trương Thị Nữ 7,4 triệu đồng.

HOA ANH THƯ