Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Trung Quốc đóng cửa cửa khẩu Lũng Vài